0

Vildštejn – zdevastován, opraven a nyní čeká na nového majitele

Kdybychom se vydali na západní stranu města Skalná v Karlovarském
kraji, nalezli bychom hrad jménem Vildštejn – a vlastně přímo takto se
až do roku 1950 jmenovalo celé městečko.

Ještě předtím, než jsem se pustila do tohoto článku, netušila jsem,
že právě Vildštejn najdu i v nabídce realitní
kanceláře
. Co asi přimělo majitele nově zrekonstruovaný hrad a
zámek prodat? Těžko říci, možný je nedostatek času i malé výdělky,
které nedokázaly splatit tak náročnou přestavbu. Nicméně, toto není
důvod k tvorbě tohoto textu a my se tak raději pusťme do historie a
doufejme, že hrad najde majitele, který se zaslouží o to, aby památka
nadále rostla do krásy a těšila nemalé množství turistů.

Historie hradu a zámku Vildštejn

První písemná zmínka o hradu Vildštejn pochází
z roku 1225 a je spojována s rodem Nothaftů, kteří
patřili mezi přední šlechtice na Chebsku. Mimo to se však uvádí i to,
že zde hrad stál dříve, a to pravděpodobně od roku 1166 – alespoň to
tak dokazují rozbory dochovaných částí budovy.

V majetku zmíněného rodu Nothaftů měl Vildštejn zůstat do roku
1298. O něco zajímavější je ale konkrétní událost z roku 1362, kdy
byl hrad Karlem IV. udělen v léno rytířům Walterovi a Rudolfovi
z Ramberka
.

Za husitských válek hrad získali Šlikové, kteří jej však vzápětí
odprodali Nikolajovi Gummerauerovi. Jeho rod pak hrad vlastnil dalších
(téměř) sto let. A i když se Vildštejn vyhnul alespoň husitským
vojskům, našlo se několik katastrof, které jej stejně potkali. V roce
1452 to bylo vypálení vojskem Jiřího
z Poděbrad
, a to z důvodu odboje majitelů proti
českému králi.

Po těchto událostech se hrad dostal zpět do majetku Šliků, v roce
1531 byl zase prodán Wolfovi z Vidršperka*, jehož rod zde vládl do roku
1596. Příliš oblíbení ale u místních nebyli, například v roce
1539 proti nim byla uspořádána i bojová výprava, která však skončila
krvavou bitvou pod hradem, kdy byli útočící (zejména chebští) zahnáni
střelbou.

Panství se v tomto období také dostalo do nemalých dluhů. V tomto
stavu jej v roce 1614 zakoupil Zikmund Abrahám z Trautenberka a jeho rod si
ho ponechal bezmála 200 let.

Zajímavé je pak také zmínit, že kolem roku 1783 byla
provedena přístavba v podobě zámecké budovy v barokním
klasicismu. Od té doby tedy můžeme mluvit o hradu i zámku zároveň.

Roku 1818 celé městečko Vildštejn vyhořelo a obě
budovy (hradní i zámecká) byly zasaženy – ještě ne však úplně
demoličně. Ve 40. letech 19. století se navíc stavení začalo i více
využívat, nejdříve jako sladovna pivovaru, později jako budova okresního
soudu. V roce 1945 byl majiteli Fridrichu Adamu Geipelovi hrad i zámek
zkonfiskován státem a roku 1950 došlo ke zrušení okresního soudu. Místo
bylo osídleno rumunskými reemigranty a oba objekty tímto došly i ke své
zkáze. Na první pohled tragický příběh měl však i ten vysněný
šťastný konec

Zdálo se, že hrad i zámek budou společně nadále chátrat, a zajisté
by se tomu tak stalo, kdyby ruiny v 80. letech neobjevil pan Zdeněk
Buchtele
. Tomu se podařilo dát dohromady optimistickou partu
nadšenců a s finanční podporou státu chátrání celého objektu
zastavili
. V roce 1999 se pak Vildštejn dočkal nového majitele,
pana Miroslava Pumra. Během jeho dvou let
intenzivních rekonstrukcí a snah o obnovu byl Vildštejn otevřen pro
veřejnost. Sladká tečka na závěr? Rod Nothaftů (zakladatelé hradu) pana
Miroslava Pumra za tento počin povýšil do šlechtického stavu s právem
užívat titul rytíře.

Za čím se na Vildštejn vypravit?

Vildštejn své turisty láká zejména půvabnou středověkou
hodovnou či královským sálem
, ze zajímavostí je třeba
vypíchnout například hasičské muzeum. Objekt je
využíván zejména komerčně, nepatří totiž mezi hrady a zámky státní.
Konají se zde různé firemní akce, oslavy pro děti i dospělé, svatby,
rytířské hody a třeba i silvestrovské párty. Děti potěší
malá zoo s domácími i divokými zvířaty a na
prohlídku můžete vyrazit každý den od 11:00 do
18:00
, mimo sezónu vás však pustí pouze do hradního muzea.

Vildštejn je zároveň památkou, na které můžete přenocovat – a zdá
se, že z vás přitom nevytáhnou ani žádný velký peníz. Nejde totiž
o hotýlek ani penzion – jedná se o stylovou noclehárnu
se základním (ale velice pěkným) vybavením.

  • Viperkové, Virdšperkové,
    Vidršperkové…a každý zdroj uvádí něco trochu jiného.
    Pokud jste si více jisti jménem tohoto rodu, budeme rádi za každý
    komentář.
     :-)

Admin123

Profil autora

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *