0

Kdo jsou lidé na Hlučínsku

Je nový rok a s tím se v Hlučíně na hlučínském zámku v Muzeu
Hlučínska slavnostně otevírá nová stálá expozice s názvem: „Kdo jsou
lidé na Hlučínsku“. Expozice je věnována originální a jedinečné
minulosti Hlučínska, která zaujme především její obyvatele. S jistotou
na ně dýchne duch doby, ve kterém žili jejich předci.

Výstava trvající 4 roky se slavnostně otevře v sobotu 11. ledna
2014 v 16:00 hodin. Současně s tím se Muzeum Hlučínska obrací i na
obyvatele této oblasti s prosbou o poskytnutí nejrůznějších dobových
předmětů, aby se sbírka stala ještě lepší. Především jde
o předměty, jako jsou věci denní potřeby, lidové oděvy, řemeslné,
zemědělské, hornické či jiné pracovní náčiní, dále také
pozůstalosti nebo fotografie a dobové písemnosti. Věci, které dárci
poskytnou, budou použity k badatelským a výstavním účelům.

Pajas747

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *