0

Pardubický zámek a východočeské muzeum v Pardubicích

K Pardubicím bezpochyby patří nádherný ardubický zámek, který lze
dle archeologických nálezů datovat do konce 13. století. V roce 2001 se
stal zámek majetkem Pardubického kraje. Uživatelem tohoto zámku je
Východočeské muzeum v Pardubicích. V bývalé hospodářské budově má
depozitář a část výstavních prostor Východočeská galerie
v Pardubicích. Sídlem této galerie je Dům u Jonáše nacházející se na
Pernštýnském náměstí.

Na zámku naleznete několik stálých expozic

První expozicí je Rytířský sál nacházející se
v 1. patře zámku. Zde je k vidění několik cenných raně renesančních
dochovaných maleb. Prohlédnete si například obraz s výjevem biblické
legendy o Samsonovi a Dalile, postava Štěstěny vrtkavé či obraz
s liturgickými motivy Zákon a milost. Rytířské sály tvoří samostatnou
prohlídkovou trasu. Největším rytířským sálem je tzv. Mázhaus. Za
zmínku stojí i Vojtěchův sál, který nejvěrohodněji evokuje podobu
renesančního interiéru. Trojici těchto sálů uzavírá Sloupový sál, ve
kterém jsou dochovány původní malířské výzdoby, nejcennější výzdobu
tohoto sálu tvoří původní raně renesanční malovaný kazetový strop,
zdobený poloakty a rostlinnými ornamenty.

Druhou expozicí je Expozice české sklářské tvorby „České
sklo
“, zde shlédnete průřez historie uměleckořemeslného oboru
sklářství, který proslavil naši zemi. Historická část expozice vám
nabídne tvarované renesanční sklo, slavnou éru českého barokního skla,
soubor malovaného tzv.kostního skla, barevná skla nové objevy první
poloviny 19. století a dále secesní tvorbu. Další částí je Autorské
sklo, mapující převratnou proměnu užití skla v umělecké tvorbě po
polovině 20. století. Zde je věnována hlavní pozornost tzv. ateliérovému
sklu, který, znamenal převratnou proměnu užití skla v umělecké tvorbě
po polovině 20. století. Dále si prohlédnete práce ze skla od dvacátých
po čtyřicátá léta 20. století, volné malby, ryté reliéfní kompozice,
první ukázky tvořené technikou tavení skla do formy, plastiky a objekty
z konce 60. let a počátku 70. let.

Třetí Expozice pohlednic Orbis Pictus vychází
z výjimečně rozsáhlého fondu původně soukromé sbírky paní Květuše
Veselé ze Svitav. Tato expozice představuje jedinečný doklad vývoje
pohlednic na území České republiky.

Čtvrtá je Expozice zbraní, ve které je představeno mnoho unikátních
exponátů pocházejících z Evropy, Asie i Ameriky. Návštěvníci jsou
seznámeni se základními pojmy a kategoriemi v oboru zbraní. Zajímavé jsou
však i jednotlivé exponáty, mezi nimiž je řada unikátů, které nikde
jinde neuvidíte. Některé zbraně si můžete i sami vyzkoušet.

Numismatická expozice Peníze v Čechách 1520 –
1620
 je pátou výstavou, kterou naleznete v reprezentačních
renesančních zámeckých sálech. Lze zde najít systematický přehled mincí
od konce středověku do třicetileté války. Vystaveny jsou i mince, kterými
se v 16. století opravdu platilo a naši předci je mohli použít
například na trhu či v hospůdce.

Šestou expozicí je Příroda východního Polabí, kde
vám budou představeny všechny hlavní typy prostředí a krajin širšího
okolí Pardubic. Vše je ilustrováno nádhernými velkoformátovými
fotografiemi či pomocí textových tabulí a zvukových záznamů seznamující
s druhy živočichů a rostlin. Naleznete i několik kontaktních exponátů,
jako například vycpaného kance, noru s ukrytou liškou či pískoviště
s různými druhy říčních a vátých písků. Zapojíte i hmat při
srovnávání kůry stromů.

Poslední expozicí je Expozice hraček Bylo, nebylo
nacházející se v prostředí nejstaršího velkého gotického sálu
pardubického zámku. K vidění jsou hračky od druhé poloviny 19. století
po současnou produkci. Jsou zde zastoupeny hračky z dobové tovární
produkce, lidové hračky domácích výrobců i hračky, které si děti
vyráběly samy.

Tento ojedinělý zámek pořádá pro veřejnost příležitostné výstavy,
přednášky, konference, semináře, programy pro školy a kulturní a
společenské akce.

Expozice a výstavy Východočeského muzea jsou pro vás připraveny
celoročně, a to denně (kromě pondělí) od 10 do 18 hodin.

Sama za sebe Vám návštěvu tohoto krásného zámku ukrývajícího
Východočeské muzeum s rozsáhlými expozicemi doporučuji. Navštívila jsem
ho již několikrát a vždy to pro mě byl nádherný zážitek. Po příchodu
k zámku vás na nádvoří uvítají pobíhající pávi, kteří si již
zvykli na přítomnost lidí a přiblíží se k vám opravdu na malou
vzdálenost. Pokud se budete chtít projít a prohlédnout si zámek ze všech
stran, doporučuji procházku zámeckým parkem.

Petra Macháčková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *